Posts

Showing posts from October, 2011

Berzikirlah.. Dengan Menyebut Nama Allah :)

SubhanAllah wal hamdulillah, wa la ilaa ha ilallahu, wa Allahu Akbar.. Gory be to Allah, all praise be to Allah, there's no God only Allah, Allah is Greatest..

Surah al-Ahzaab; 41-44 41. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 42. Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. 43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang) dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yan beriman. 44. Salam penghormatan kepada mereka (orang-orang mu'min itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: Salam; dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka.
wallahu a'lam