Agama Itu Nasihat

Bismillah..

Abu Ruqayyah Tamim bin Aus al-Dariy r.a. meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda:

" Agama itu nasihat. Kami bertanya: 'Untuk siapa?' Baginda menjawab: 'Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum Muslimin, dan bagi manusia umumnya.' "

Nasihat membawa erti kepada 'segala hal yang baik'. Perkataan ini dalam bahasa arab tiada yang pengertiannya setara. Sepertimana yang diperkatakan oleh ulama bahasa Arab tentang perkataan 'al-Fallah' yang tiada padanan seerti yang memberi maksud 'kebaikan dunia dan akhirat'.


Menurut Imam Nawawi, nasihat itu wajib sekadar yang mampu dengan syarat seorang itu mengetahui bahawa nasihatnya diterima, suruhannya dipatuhi dan dirinya tidak terancam. Tanpa syarat tersebut nasihat tersebut tidaklah diwajibkan.

'Agama itu nasihat/ memberi makna bahawa nasihat adalah tiang dan penyokong agama..

*Wallahu a'lam. Perkongsian dari pembacaan. 
Hadis 7, Hadis 40 Imam Nawawi. 

1 comment

Popular posts from this blog

Cara Hilangkan Sakit Gigi (Edisi Kemas-kini)

Mencari Ketenangan..

Rahsia Wuduk ..